High lights : प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न |सूचना :

प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न

२०७३/०८/१६-१७
 मिति २०७३ मंशीर १६ देखि १७ गते सम्म क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय, पोखराद्वारा आयोजित पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र भित्र रहेका कृषि विकास मन्त्रालय अन्पुरा पढ्नुहोस ....