High lights : प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न |Reports

  वित्तिय समिक्षाा

  दाेश्राे चाैमासिक प्रगति समिक्षा गाेष्ठि प्रतिवेदन

  Proceedings of 8th National Organic Fair 2071

  Reporting Format for Second Trimester

  report of planning workshop

  भुकम्प पिडितकालागी राहत

  भकुम्प क्षति विवरण

  राहत विवरण

Others

  Review Workshop

  समिक्षाा गाेष्ठी सम्वन्धि पत्र

  समिक्षा गाेष्ठीमा प्रस्तुती टेम्प्लेट

  Presentation Template

  अाठाै रा‍ प्रा‍ंगारिक कृर्षि मेला पर्दशनी २०७१ काे अाम्दानी खर्चकाे विवरण

  राष्टपति पुरस्कार

  सूचना

  अा.व. २०७३/७४ को प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीको प्रस्तुतीकरण

कार्यबिधि

  कृषि तथा पशु सेवा विभाग अन्तरगत संचालित युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७०

  सामुदायिक पोष्ट हार्भेष्ट सेवा केन्द्र स्थापना सम्वन्धी वित्तिय संस्थाको साझेदारीमा व्याज अनुदान परिचालन कार�

  लघुवित्त.सहकारी संस्था संगको साझेदारीमा कृषि औजार, उपकरण खरिद तथा संचालन गर्न व्याज अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०

  सामुदायिक कृषि यान्त्रिकरण सेवा केन्द्र सम्वन्धी कार्यविधि, २०७०

  राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१

नीति

  कृषि सम्बन्धी नीतिहरुको संगालो आषाढ, २०७०

  आर्थिक बर्ष २०७१।७२ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा मार्गदर्शन

   कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन नीति, २०७१

कार्ययोजना

  एक जिल्ला एक उत्पादन (One District One Product)कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७०

  वाली उत्पादनोपरान्त क्षति न्यूनीकरण तथा गुणस्तरीय कृषि वस्तु उत्पादनको लागि कृषक, कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृष